โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 170) 19 ก.พ. 66
กำหนดการสอบกลางภาคปีการศึกษา 2/2565 (อ่าน 182) 03 ม.ค. 66
นักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 293) 26 ต.ค. 65
นักเรียนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 281) 26 ต.ค. 65
ประกาศวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2565 ใน “วันจันทร์ ที่ 31 เดือนตุลาคม 2565” กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม (อ่าน 320) 24 ต.ค. 65