โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน (ห้องเรียนปกติ) และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน (ห้องเรียนวิทย์-คณิต และห้องเรียนทวิศึกษา)
ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 1 หน้าห้องวิชาการ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
เอกสารหลักฐานการสมัคร
  • สําเนา ปพ.1 หรือหนังสือรับรอง
  • สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา
  • รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว
สมัครออนไลน์ https://forms.gle/12XXu7TfFSzUzLJR7 (เปิดระบบ 11 - 15 มี.ค. 2566)

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2566,13:43   อ่าน 84 ครั้ง