โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 1
แผนกลยุทธ์ 2565-2568 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 1