โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.2 KB