โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
.       เพลงมาร์ชประชารัฐฯ
ประชารัฐวิทยา  แหล่งศึกษาของเยาวชนไทย
เด่นดีด้วยเกียรติ ระเบียบและวินัย  พวกเราพร้อมใจรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี
มาเถิดพวกเราอย่าได้รอรี เร็วซี พวกเรา
จงร่วมใจกันเข้า  บำเพ็ญความดีแด่ประชารัฐวิทยา  โรงเรียนของเรา  ไชโย  ไชโย
* น้ำเงินขาวสองสีคือดวงใจ  สะบัดโบกพลิ้ว  ปลิวลอยแลวิไล
พวกเราพร้อมใจ รักษาไว้ซึ่งธงของเรา  ให้รุ่งให้เรืองกระเดื่องลือไกล
ธวัชชัย น้ำเงินขาว เด่นเสมือนดวงดาว  ให้ประชารัฐวิทยาเสริมยืนยาว
โรงเรียนของเรา ไชโย ไชโย
 
-  คำร้อง-ทำนอง โดย นายทรงฤทธิ์  หาญวงษา  -