โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ด้านบนมีคติพจน์ภาษาบาลี “ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย”
ตรงกลางมีคบเพลิงรัศมีล้อมรอบ และมีเสมาอยู่บนคบเพลิง
ด้านล่างมีชื่อโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น